PsychoterapiaCzym jest psychoterapia?


Psychoterapia jest motodą leczenia problemów psychicznych.  Problemy te mogą występować jako określone zespoły objawów, dla których psychotearapia jest podstawową metodą leczenia, np. zaburzenia nerwicowe. tj.: lęk lub depresja. Psychoterapia jest także wskazana jako metoda pomocnicza w leczeniu: uzależnień, psychoz, chorób somatycznych. Jest to zatem zbiór technik leczących lub pomagających leczyć róznego rodzaju schorzenia oraz problemy natury psychologicznej.

Do czynników leczących w psychoterapii zalicza się przede wszystkim:

- uzyskanie wsparcia oraz pozytywną relacje z terapeutą,

- uczenie się, poprzez m.in. uzyskiwanie konstruktywnych informacji zwrotnych od terapeuty,

- czynniki związane z działaniem i doświadczaniem sukcesu, dzięki motywowaniu klienta do podejmowania ryzyka.

                              J.C. Czabała, "Czynniki leczące w psychoterapii"

"W praktyce psychoterapeutycznej koncentruję się przede wszystkim na realizacji w praktyce idei Miltona H. Ericksona czyli na odkrywaniu i uruchamianiu niepowtarzalnych zasobów tkwiących w człowieku, zakładając, że każda osoba posiada niezbędny potencjał do realizacji swoich celów i rozwiązania dręczących ją problemów. Oznacza to, że każdy zgłaszający się po pomoc ma szansę nauczyć się w procesie terapeutycznym metod i strategii odkrywania własnych sił i możliwości, oraz nabyć umiejętności wykorzystania ich w najbardziej optymalny dla siebie sposób.

Psychoterapia pomaga więc skutecznie myśleć i działać, efektywnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami zyciowymi, odnajdywać dla nich twórcze rozwiązania, aby pełniej rozwijać się, radośniej żyć, nawiązywać satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. "

Anna Białous