PsychoterapiaJak wygląda sesja terapeutyczna?


- sesja  terapeutyczna to spotkanie z psychoterapeutą, które trwa zazwyczaj od 50 do 60 min (spotkanie, w którym uczestniczy cała rodzina może trwać 90 min),

- na pierwszym spotkaniu terapeuta zadaje kilentowi szereg pytań dotyczących zgłaszanego problemu oraz kontekstu jego wystąpienia,

- następnie na jednym z pierwszych spotkań, wspólnie zostaje ustalony cel i przewidywany czas terapii,

- narzędziem pracy psychoterapeuty jest przede wszystkim rozmowa, która różni się od zwyczajnej rozmowy z przyjaciółmi,

- podczas kolejnych sesji klient opowiada o swoich doświadczeniach, myślach i uczuciach, terapeuta natomiast przekazuje mu możliwie najlepsze z jego punktu widzenia rozumienie wewnetrznego świata klienta, pozwalające zobaczeć problem z innej perspektywy,

- w zależności od potrzeb, zdarza się,  że pod koniec sesji terapeutycznej terapeuta zadaje klientowi zadanie do samodzielnego wykonania  ( dzięki temu proces terapeutyczny odbywa się nie tylko podczas sesji w gabinecie, ale także w czasie pomiędzy spotkaniami z terapeutą).