Psychoterapia

Kiedy warto zgłosić się na psychoterapię?

- jeśli przeżywasz problemy emocjonalne (np. wzmożony niepokój, złość, niepewność, brak poczucia własnej wartości, nieśmiałość, poczucie winy, smutku, samotności, bezsensu życia, zagubienie),

- cierpisz z powodu zaburzeń odżywiania ( jesz za dużo, za mało, lub jedzenie jest dla Ciebie zbyt ważne),

- odczuwasz lęk lub depresję,

- masz poczucie braku sił, energii, motywacji,

- masz trudność w określaniu i realizowaniu swoich celów życiowych,

- nie radzisz sobie ze nadmiernym stresem,

- napotykasz na problemy w związku lub w relacjach z innymi ludźmi,

- chcesz uzyskać wsparcie ze względu na trudną sytuację życiową,

- nie radzisz sobie z uzależnieniami,

a także jesli chcesz:

- wyznaczyc swoje cele,

- dokonać ważnej zmiany w swoim życiu,

- określić swoje predyspozycje zawodowe,

- rozwijać swój osobisty potencjał.