www.szkolenia-psychoterapia.pl

 

Oferta szkoleniowa

skierowana jest zarówno do firm i instytucji, jak i osób indywidualnych, zainteresowanych rozwojem umiejętności osobistych.

Poniżej znajdują się opisy wybranych szkoleń.

 

Tematyka: SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 •   Dla kogo?

- dla osób zainteresowanych poprawieniem kontaktów interpersonalnych, 

- dla których skuteczność w pracy, zależna jest od satysfakcjonujących relacji ze współpracownikami, 

- chcących skutecznie posługiwać się mową zarówno tą werbalną jak i niewerbalną.

 • Korzyści z udziału:

- usprawnienie komunikacji, podstawowego narzędzia pracy z ludźmi;

- zwiększenie pewności siebie w relacjach interpersonalnych,

- lepsze rozumienie innych, a przez to unikanie niepotrzebnych nieoporozumień.Tematyka: ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 • Dla kogo? 

- dla osób, chcących nauczyć się rostrzygiwać spory z trudnymi partnerami,

- doskonalić umiejętność wyrażania konstruktywnej krytyki,

- ograniczyć wpływ emocji na proces dochodzenia do porozumienia.

 • Korzyści z udziału:

- poznanie sposobów utrzymywania dobrych relacji zarówno ze współpracownikami, ale także z ważnymi osobami w życiu osobistym.Tematyka: PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA  

 • Dla kogo ?

- szkolenie szczególnie polecane jest osobom, które ze względu na swoje stanowisko/ zawód, często występują publicznie (prowadzą zebrania lub prezentacje produktu itp.)

- ale także tym, które chcą poznać skuteczne metody prezentacji i zainteresowania słuchaczy, nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym.

 •  Korzyści z udziału:

-  Po ukończonym szkoleniu uczestnicy będę potrafili przygotować profesjonalną prezentację,

- opanować stres podczas wystapienia,

- nawiązać kontakt ze słuchaczami i utrzymać ich uwagę.Tematyka: TECHNIKI SKUTECZNEJ AUTOPREZENTACJI

 • Dla kogo?

- dla osób zainteresowanych tworzeniem własnego wizerunku,

- chcących umiejętnie wywierać wrażenie na innych.

 • Korzyści z udziału:

- W efekcie tego szkolenia uczestnicy bedę w stanie świadomie kierować swoim wizerunkiem, tak aby wywierać zamierzone wrażenie na odbiorcach.Tematyka: TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA

 • Dla kogo?

- dla wszystkich osób wykorzystujących wyobraźnię i pomysłowość w swojej pracy, m.in. dla działów kreatywnych, ale także szczególnie polecane jest osobom mającym wpływ na kierunki rozwoju firmy, pracownikom działów marketingu, liderom zespołów i menadżerom),

- dla osób, które chcę zwiekszyć poziom swojej kreatywności, poszerzyć zdolność generowania nowych, oryginalnych pomysłów, oraz przełamać zahamowania związane z twórczą ekspresją.

 • Korzyści z udziału:

- zwiększenie poziomu kreatywności,

- poznanie technik urachamiających wyobraźnię i ekspresję twórczą.Tematyka: TECHNIKI KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

 • Dla kogo ?

- dla już istniejących zespołów, w celu usprawnienia ich funcjonowania w sferze zadaniowej

- dla nowopowstałych zespołów, bespośrednio po treningu integracyjnym,

- dla członków zespołów, dla których istotna jest umiejętność kreatywnej pracy w grupie.

 • Korzyści z udziału:

- Dzieki poznaniu metod generowania nowych pomysłów, uczestnicy będą potrafili w sposób twórczy i niestandardowy podchodzić do napotykanych problemów i tworzyć nowe i wartościowe rozwiązania.Tematyka: TECHINKI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

 • Dla kogo?

- dla wszystkich osób zainteresowanych poznaniem skutecznych sposobów obniżania napięcia i poszukujących "wewnętrznej równowagi",

- szczególnie polecane osobom, pracującym pod dużą presją, które są narażone na dezorganizację działania pod wpływem zbyt dużego emocjonalnego napięcia.

 •  Korzyści z udziału?

- poprawa samopoczucia i codziennego funcjonowania,

- nabycie umiejętności przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu,

- większa świadomość własnego ciała, oraz umiejętność odprężania się.Tematyka: TRENING INTEGRACYJNY / BUDOWANIE ZESPOŁU

 • Dla kogo?

- dla nowopowstałych lub juz istniejących zespołów, w celu usprawnienia funcjonowania w sferze zadaniowej,

- dla zespołów, dla których ważne jest zwiększenie efektywności pracy zespołowej oraz świadomość bycia w grupie i poczucia wspólnego celu.  

 • Korzyści z udziału:

- stworzenie nieformalnych więzi i postaw, na których opierać sie będzie efektywność realizacji powierzanych zadań,

- wytworzenie pozytywnych relacji oraz klimatu ułatwiającego skuteczną współpracę.

 

Tematyka: ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

 • Dla kogo?

- dla osób chcących z większą świadomością i kierować własnym rozwojem.

 • Korzyści z udziału: 

- większa satysfakcja z realizacji indywidulanych celów w życiu prywatnym i zawodowym.